برچسب: اردوهای دانش‌آموزی

اخبار اجتماعی

تدوین سیاست‌های اردویی دانش‌آموزان با توجه به مواد کتب درسی

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، علیرضا کاظمی در جلسه تدوین سیاست‌های تربیتی وزارت آموزش و پرورش از طریق تولید بسته‌های تحولی با ابزار اردوهای دانش آموزان که...