برچسب: اردوگاه الهول در شمال شرق سوریه

اخبار بین الملل

خروج 500 تن از زندانیان و اعضای خانواده‌های داعشی از اردوگاه الهول

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، یک مسؤول محلی در استان حسکه به خبرگزاری فرانسه گفت: با چراغ سبز کانتون کردها در شمال سوریه، بیش از ۵۰۰ آواره...
اخبار بین الملل

خروج 500 تن از زندانیان و اعضای خانواده‌های داعشی از اردوگاه الهول سوریه

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، یک مسؤول محلی در استان حسکه به خبرگزاری فرانسه گفت: با چراغ سبز کانتون کردها در شمال سوریه، بیش از ۵۰۰ آواره...