برچسب: ارسلان زارع

اخبار اجتماعی

لزوم اجتماعی کردن پیشگیری از اعتیاد و جلب مشارکت های مردمی

پَرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح پنجشنبه در مراسم امحا بیش از یک تن انواع مواد مخدر در رشت یاد شهدای مبارزه با مواد...