برچسب: ارکان نظام

اخبار سیاسی

برای عبور از بحران‌های پساکرونا تعامل بیش از پیش ارکان نظام ضروری است

پَرنیوز
محمد سالاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه پساکرونا دورانی سخت برای کشور است، گفت: پس از عبور از بحران بیماری کرونا که امیدوارم...