برچسب: ازدواج در ایران در میان بیماری همه گیر افزایش یافت

اخبار اجتماعی

برخلاف انتظار ، ازدواج در ایران در میان بیماری همه گیر افزایش یافت

پَرنیوز
تهران – برخلاف انتظار ، نرخ ازدواج در ایران در طی 9 ماه سال جاری تقویم ایران (21 مارس – 20 دسامبر 2020) در حال...