برچسب: ازدوج

اخبار فرهنگی

یک دادنامه قابل تامل درباره جزییات موضوع «اجازه پدر برای ازدواج دختر»

پَرنیوز
ممکن است در برخی موارد پدر بدون دلیل محکمه پسند و منطقی با ازدواج دختر باکره خود مخالفت و از دادن اجازه امتناع کند. در...