برچسب: استاد اپ

اخبار فرهنگی

اشتراک اندک ماهیانه، ۸۰۰ دوره آموزشی و کتاب صوتی‌

پَرنیوز
طی هفته‌های گذشته هر کدام از ما بارها و بارها نام آموزش مجازی را شنیده‌ایم اما سؤال اینجاست. آموزش مجازی باعث آرامش می‌شود یا دردسر؟...