برچسب: استاد رضا حیدری

اخبار فرهنگی

به امام علی (ع) هم گفتند ورود نظامیان ممنوع!

پَرنیوز
به گزارش تابناک، استاد رضا حیدری در گفتگو با خوزنا تاکید کرد: در آموزه های دینی ضابطه انتخاب افراد برای همه مسئولیتها از جمله ریاست جمهوری،...