برچسب: استان سیستان بلوچستان

اخبار سیاسی

بازدید از نیروگاه میل نادر در جریان سفر گروهی از کمیسیون انرژی به سیستان و بلوچستان

پَرنیوز
مالک شریعتی نیاسر در گفت و گو با ایسنا با اشاره به سفر یک روزه برخی از اعضای کمیسیون انرژی به استان سیستان و بلوچستان،...