برچسب: استان گلساران

اخبار سیاسی

تکذیب موافقت وزارت کشور با تأسیس استان گلساران

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، زهرا احمدی با اشاره به انتشار برخی اخبار و مصاحبه ها در خصوص تصویب طرح تشکیل استان جدیدی به نام گلساران یا...