برچسب: استرداد اشیاء باستانی

اخبار سیاسی

تحویل اشیاء باستانی قاچاق شده به اتریش به نماینده ایران در وین

پَرنیوز
به گزارش ایسنا ، در جلسه استرداد اشیاء فوق  رئیس اداره آگاهی و رئیس بخش جنایی و سرقت پلیس شهر وین حضور داشتند.  نماینده کشورمان...