برچسب: استعدادهاي درخشان

اخبار اجتماعی اخبار ویژه

۷ اقدام ویژه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در سال ۹۸

پَرنیوز
به گزارش ایسنا ، فاطمه مهاجرانی با تبیین اقدامات ویژه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، اظهار کرد: سمپاد مهارتی به منظور شناسایی، پرورش و هدایت...