برچسب: استعفای جابری انصاری

اخبار سیاسی

استعفای معاون ظریف و انتخاب جانشین وی از سوی وزیر امور خارجه

پَرنیوز
 به گزارش ایسنا ،سخنگوی وزارت امور خارجه با قدردانی از تلاش‌های موثر و مثمرثمر جابری انصاری در دوره تصدی، برای سید کاظم سجادی در آغاز...