برچسب: استفان لندمن

اخبار بین الملل

بایدن / هریس برای ادامه مقاومت در برابر دشمنان اختراع شده ایالات متحده

پَرنیوز
توسط استیون لندمن تجارت کثیف به عنوان تداوم معمول ، سیاست دیرینه ایالات متحده است. هر دو جناح راست دولت یک حزب احزاب خصمانه صلح...