برچسب: استفان والت

اخبار سیاسی

ضرورت رفع تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران و پاسخ به دیدگاه واقع‌گرای انزوا محور والت

پَرنیوز
امیررضا احمدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در یادداشتی با عنوان “دیپلماسی چندجانبه بهداشتی برای مبارزه با کرونا: ضرورت رفع تحریم های یکجانبه علیه ایران و پاسخی...