برچسب: استکهلم است

اخبار اجتماعی

تهران میزبان نشست آنلاین درباره کنوانسیون های زیست محیطی بازل ، استکهلم است

پَرنیوز
تهران – ایرنا گزارش داد ، جلسه کمیته راهبری کنوانسیون های بازل و استکهلم در تهران در 22 دسامبر برگزار شد. کمیته راهبری متشکل از...