برچسب: استیسی آبرامز

اخبار بین الملل

تفاوت دو آبرامز؛ از زمین تا آسمان

پَرنیوز
این مترجم در یادداشتی با عنوان “تفاوت دو آبرامز؛ از زمین تا آسمان” که در اختیار ایسنا قرار داده، آورده است: از زمان استعفای ناگهانی برایان...