برچسب: استیون هاین

اخبار فرهنگی

“روانشناسی فرهنگی” استیون هاین به زبان فارسی ظاهر می شود

پَرنیوز
تهران – ترجمه فارسی “روانشناسی فرهنگی” استیون جی هاینه اخیراً توسط SAMT ، ناشر ایرانی که کتابهای درسی را برای دانشجویان دانشگاه تهیه می کند...