برچسب: اسحاق آل حبیب

اخبار سیاسی

آل حبیب: آمریکا و اسراییل مانع تحقق خاورمیانه عاری از سلاح های کشتار جمعی هستند

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، اسحاق آل حبیب، معاون نماینده دائم و سفیر کشورمان نزد سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در این نشست ضمن اشاره به...