برچسب: اسطوره سازی

اخبار سیاسی

به نام پرستاران به کام حاکمان

پَرنیوز
کرونا بسیاری از مشاغل را تحت تاثیر قرار داده است اما پرستاران و تعدادی از پزشکان به دلیل ماهیت شغل‌شان، موقیعت متفاوتی با بقیه دارند....