برچسب: اسطوره شناسی

اخبار اجتماعی

ماجرای کرونا در کشور از زاویه‌ای دیگر

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، حالا دور، دور پرستاران و پزشکانی است که چند شیفت کار می‌کنند تا کرونا را شکست دهند. عکس آنانی که قربانی کرونا...