برچسب: اسفندیار اختیاری

اخبار سیاسی

پیام تبریک نماینده زرتشتیان به مناسبت جشن مهرگان

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، در پیام اسفندیار اختیاری آمده است: «خشنه اتره اهورهه مزداو به نام دانای بزرگ هستی بخش مهربان شو که مهرگان آمد مهرگان...
اخبار سیاسی

پیام تسلیت اختیاری در پی درگذشت ملی پوش تیم نوجوانان دوچرخه سواری

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، در پیام اسفندیار اختیاری آمده است:  «خشنه اتره اهورهه مزداو به نام دانای بزرگ هستی بخش “ایریستَنام. اوروانُو. یَزَمئیده. یا اَشَه اُونام....
اخبار سیاسی

نماینده زرتشتیان: جشن سده یادآور همبستگی، آشتی و همدلی است

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، در پیام اسفندیار اختیاری به مناسبت جشن سده که در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است:   «خشنه اتره اهورهه مزداو به...