برچسب: اسلام‌ستیزی در غرب

اخبار سیاسی

تاکید بر احترام به ادیان و مذاهب در وبینار اسلام‌ستیزی در غرب

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، محمدباقر خرمشاد در وبینار اسلام‌ستیزی در غرب در سخنانی اظهار کرد: اصرار غرب بر تحمیل ارزش‌های خود بر دیگران از جمله مسلمانان،...