برچسب: اپوزیسیون ترکیه

اخبار فرهنگی

اپوزیسیون‌ترکیه:‌با کمک ایران‌و‌عراق صلح را باز‌می‌گردانیم

پَرنیوز
به گزارش تابناک به نقل از فارس، رهبر اصلیترین حزب معارض دولت ترکیه گفت که در صورت رسیدن به قدرت با ایجاد یک سازمان منطقه‌ای با...