برچسب: جلسه شورای هماهنگی اقتصادی

اخبار سیاسی

برگزاری جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا و به ریاست رییس جمهور برگزار شد. این خبر تکمیل می شود. منبع...