برچسب: جمهوری قزاقستان

اخبار سیاسی

برگزاری نشست بررسی راهکارهای ارتقای روابط اقتصادی ایران و قزاقستان

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، مجید صابر سفیر کشورمان در جمهوری قزاقستان در این نشست با اشاره به همسایگی قزاقستان و ایران، قزاقستان را جزو ۲۰ کشور...