برچسب: جنگلهای گلستان

اخبار فرهنگی

روز پنجم خاموش کردن آتش جنگل‌های گرگان

پَرنیوز
عملیات اطفای حریق در عرصه‌های جنگلی توسکستان به روز پنجم رسیده اما همچنان آتش ‏در برخی مناطق زبانه می‌کشد.آتش‌سوزی در منطقه «پنبول چال» و «مازوم...