برچسب: جنگل‌های شمال

اخبار اجتماعی

جنگل‌های شمال از نقشه ایران پاک می‌شود؟

پَرنیوز
یک ویروسی که به چشم هم نمی‌آید به اسم کرونا، چه کارها که نکرد؛ مردم دنیا را خانه نشین کرد، اقتصاد جهانی را زمین زد...