برچسب: جنگل های حرا در معرض خطر جدی از بین رفتن

اخبار اجتماعی

جنگل های حرا در معرض خطر جدی از بین رفتن ، از بین رفتن گونه ها هستند

پَرنیوز
تهران – اگرچه قوانین موجود هرگونه تخریب و آلودگی تالاب ها و جنگل ها را ممنوع می کند ، اکوسیستم های حرا در جنوب ایران...