برچسب: جنگل های ساری

اخبار سیاسی

جنگل خواری یا وقف؛ سرنوشت جنگلهای ساری چه خواهد شد؟

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، انتشار خبر واگذاری ۵6۰۰ هکتار از اراضی ملی واکنش بسیاری از فعالان عرصه منابع طبیعی، محیط زیستی و حتی افکار عمومی را...