برچسب: جنگل های شمال سالانه 3.6 بیلیون متر آب در ایران صرفه جویی می کنند

اخبار اجتماعی

جنگل های شمال سالانه 3.6 بیلیون متر آب در ایران صرفه جویی می کنند

پَرنیوز
تهران – جنگل های شمال ایران سالانه 3.6 میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی می کنند و نقش مهمی در حفظ سفره های زیرزمینی دارند....