برچسب: جهاد آموزشی

اخبار اجتماعی

گپی کوتاه با یک معلم خاص

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، “زهره قوامی”، ۲۰ سال سابقه تدریس دارد؛ ۱۰ سال به دبیرستانی‌ها درس داده و ۱۰ سال اخیر معلم دوره ابتدایی و دانش آموزان...