برچسب: جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

اخبار اجتماعی

نکاتی برای مراقبت از مبتلایان به دمانس و آلزایمر در بحران کرونا

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، در دستورالعمل تهیه شده توسط کارگروه “حمایت روانی اجتماعی” ستاد مقابله با کرونای استان تھران” با عنوان “نکاتی برای مراقبین بیماران مبتلا...
اخبار اجتماعی

بسته سازمانی “غربالگری و ایمن‌سازی در برابر کرونا” ارائه شد

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، همه‌گیری ویروس کرونا قبل از هرچیز یک فاجعه انسانی بزرگ است و تا امروز صدها هزار نفر را تحت تاثیر قرار داده،...
اخبار اجتماعی

راه‌اندازی “سامانه ١٢٣ کرونا” برای مراقبت بیماران در منزل

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، دکتر سالار ارزیده معاون آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و از طراحان اصلی  “سامانه 123 کرونا”، با اشاره به خدمات و...