برچسب: جهش طبقاتی

اخبار فرهنگی

مسئله این است ؛ گشایش اقتصادی برای «عموم» یا جهش طبقاتی «مطلعان» ؟

پَرنیوز
«گشایش اقتصادی در راه است» خبر و وعده ای است که چند روز اخیر از سوی روسای قوای مجریه و مقننه بیان شده و گفته...