برچسب: جواد کریمی

اخبار سیاسی

تشریح اقدامات سازمان انرژی اتمی در مقابله با ویروس کرونا

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، دکتر جواد کریمی ثابت، در گفت وگویی به منظور تشریح فعالیت های این سازمان در زمینه مقابله با ویروس کووید-۱۹، ضمن قدردانی...