برچسب: جوایز صفحه Qoqnus

اخبار فرهنگی

از “تیرانداز” ، “یادو” ، “منصور” ، “مصلحت” در جوایز Qoqnus Screen Awards تقدیر شد

پَرنیوز
تهران – دهمین دوره جوایز Qoqnus Screen Awards “تک تیرانداز” ، “یادو” ، “منصور” و “مصلحت” را به عنوان فیلم های برتر سال انتخاب کرد....
اخبار فرهنگی

از “تیرانداز” ، “یدو” ، “منصور” ، “مصلحت” در جوایز Qoqnus Screen

پَرنیوز
تهران – دهمین دوره جوایز Qoqnus Screen Awards “تک تیرانداز” ، “یادو” ، “منصور” و “مصلحت” را به عنوان فیلم های برتر سال انتخاب کرد....
اخبار فرهنگی

در مراسم اهدای جوایز Qoqnus Screen از “تیرانداز” ، “یدو” ، “منصور” ، “مصلحت” تقدیر شد

پَرنیوز
تهران – دهمین دوره جوایز نمایشگر Qoqnus “تک تیرانداز” ، “یادو” ، “منصور” و “مصلحت” را به عنوان فیلم های برتر سال انتخاب کرد. روز...