برچسب: جوایز کتاب سال ایران

اخبار فرهنگی

جوایز کتاب سال ایران از نامزدهای بخش هنر رونمایی می کند

پَرنیوز
تهران – سی و هشتمین دوره جوایز کتاب سال ایران از نامزدهای گروه هنری رونمایی کرد. این گروه شامل زیرشاخه های هنرهای دراماتیک ، هنرهای...
اخبار فرهنگی

جوایز کتاب سال ایران نامزدها را در گروه ادبیات معرفی می کند

پَرنیوز
تهران – برگزار کنندگان سی و هشتمین دوره جوایز کتاب سال ایران ، نامزدهای انتخاب رشته ادبیات را اعلام کردند. این دسته ها شامل زیرمجموعه...