برچسب: جوزف مگوایر

اخبار بین الملل

عزل و نصب‌های مدیر جدید اطلاعات ملی آمریکا

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه هیل، جوزف مگوایر، مدیر موقت سابق آژانس اطلاعات ملی آمریکا و معاونش، اندرو هالمن روز جمعه از سمتشان...