برچسب: جویس کارول اوتس

اخبار فرهنگی

“Faithless” نوشته جویس کارول اوتس به کتابفروشی های ایران می آید

پَرنیوز
تهران – منتخبی از داستان های کوتاه از مجموعه نویسندگان آمریکایی جویس کارول اوتس “بی ایمان: قصه های تخلف” اخیراً توسط انتشارات ققنوس در تهران...
اخبار فرهنگی

“Faithless” نوشته جویس کارول اوتس به کتابفروشی های ایران می آید

پَرنیوز
تهران – منتخبی از داستان های کوتاه از مجموعه نویسندگان آمریکایی جویس کارول اوتس “بی ایمان: قصه های تخلف” اخیراً توسط انتشارات ققنوس در تهران...