برچسب: جو هالدمن

اخبار فرهنگی

“جنگ برای همیشه” از جو هالدمن وارد کتابفروشی های ایران می شود

پَرنیوز
تهران – ترجمه فارسی “جنگ برای همیشه” توسط جو هالدمن به تازگی توسط انتشارات تندیس در تهران منتشر شده است. این کتاب توسط نوید فرخی...
اخبار فرهنگی

“جنگ برای همیشه” از جو هالدمان وارد کتابفروشی های ایران می شود

پَرنیوز
تهران – ترجمه فارسی “جنگ برای همیشه” توسط جو هالدمن به تازگی توسط انتشارات تندیس در تهران منتشر شده است. این کتاب توسط نوید فرخی...