برچسب: جيوه

اخبار اجتماعی

آسیب‌زا نبودن مصرف ماهی‌های دریای خزر

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، دکترملوندی، عضو هیات علمی این دانشگاه که به انجام پژوهش فوق پرداخته، با اشاره به اهمیت سلامت ماهی‌ها برای مصرف‌کنندگان، بویژه افراد...