برچسب: جیمز نایتلی

اخبار اقتصادی

کرونا چند میلیون نفر را در آمریکا بیکار کرد؟

پَرنیوز
  به گزارش رویترز، ۲۲ میلیون آمریکایی طی یک ماه گذشته درخواست مزایای بیکاری کرده‌اند و میلیون‌ها فرم بیکاری دیگر در هفته گذشته پر شده...