برچسب: حادثه سقوط جرثقیل در مکه

اخبار بین الملل

دادگاه عربستان: حادثه سقوط جرثقیل در مکه بلای آسمانی بوده، متهمان بیگناهند

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، روزنامه سعودی عکاظ امروز (پنجشنبه) نوشت، حکم ‌دادگاه به شرایط جوی در روز حادثه و قبل از آن استناد دارد که سازمان...
اخبار بین الملل

دادگاه عربستان: حادثه سقوط جرثقیل در مکه بلای آسمانی بوده، متهمان تبرئه

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، روزنامه سعودی عکاظ امروز (پنجشنبه) نوشت، حکم ‌دادگاه به شرایط جوی در روز حادثه و قبل از آن استناد دارد که سازمان...