برچسب: حبس

اخبار سیاسی

محمود صادقی به ۲۱ ماه حبس محکوم شد

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، محمود صادقی در مطلبی در صفحه توئیتر خود نوشت: «‏شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران تجدیدنظر خواهی اینجانب از رأی دادگاه شعبه ۱۰۵۷...