برچسب: حداقل حقوق

اخبار اجتماعی

شرط دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، وزیر رفاه یازدهم فروردین ماه سال جاری از اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری خبر داده و گفته بود که...