برچسب: حذف دختران از جلد کتاب ریاضی سوم ابتدایی

اخبار فرهنگی

واکنش جنتی به حذف عکس دختران از جلد کتاب

پَرنیوز
به گزارش تابناک، حذف دختران از جلد کتاب ریاضی سوم ابتدایی با واکنش‌های زیادی رو به رو شد. در این میان علی جنتی وزیر اسبق...