برچسب: حراست

اخبار اجتماعی

در وزارت بهداشت به هیچ وجه نباید سیاسی کاری داشته باشیم

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی در همایش مدیران حراست دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های تابعه وزارت بهداشت در مرکز همایش های بیمارستان...