برچسب: حرم هوایی عربستان

اخبار بین الملل

تجدیدنظر عربستان درخصوص عبور هواپیماهای اسرائیلی از حریم هوایی این کشور

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، روزنامه “یدیعوت آحارونوت”  به نقل از منابع اعلام کرد که عربستان در این تصمیم خود بازنگری کرده و علت این بازنگری را...