برچسب: حریم خصوصی در روابط زوجین

اخبار اجتماعی

بی‌نظمی و شلختگی همسر بر روابط زوجین تأثیرگذار است

پَرنیوز
تریفه منقی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بی‌نظمی و شلختگی همسر و تأثیر آن بر روابط زوجین، اظهار کرد: شلختگی و عدم توجه...