برچسب: حریم شهرها

اخبار اجتماعی

لزوم برخورد قاطعانه شهرداری‌ها با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهر

پَرنیوز
محمد تقی زاده در گفت وگو با ایسنا در تشریح روند حفظ حریم شهرها در سطح استان تهران گفت: شهرداری تهران و سایر شهرداری های...